Free Registration

Данни за регистрация

Моля посочете лице за контакт

Моля посочете името на лицето което ще бъде фактурирано

Моля полълнете телефон за контакти, на който да се свържем с Вас.

Моля посочете email, с който ще се вписвате в системата

Моля въведете Вашата парола

Моля повторете Вашата парола

Профил на клиента

Моля попълнете приблизителния брой пратки средно на месец.

Моля попълнете обичайното тегло на една пратка която изпрашате

Моля попълнете какви стоки изпращате обикновено

Моля попълнете 5-те държави до които изпращате най-често.

Created by Eurocoders
In regard to the implementation and enforcement of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonises data protection rules in the EU Member States, we ask you to familiarize yourself with our new Privacy and Cookies policy. You can find more information here.Close