Free Registration

Данни за регистрация

Моля посочете лице за контакт

Моля посочете името на лицето което ще бъде фактурирано

Моля полълнете телефон за контакти, на който да се свържем с Вас.

Моля посочете email, с който ще се вписвате в системата

Моля въведете Вашата парола. Паролата трябва да съдържа поне 1 цифра и 1 буква. Минимум 6 символа. Разрешени специални символи са: .,!@#$%^&*()#

Моля повторете Вашата парола. Паролата трябва да съдържа поне 1 цифра и 1 буква. Минимум 6 символа. Разрешени специални символи са: .,!@#$%^&*()#

Профил на клиента

Моля попълнете приблизителния брой пратки средно на месец.

Моля попълнете обичайното тегло на една пратка която изпрашате

Моля попълнете какви стоки изпращате обикновено

Моля попълнете 5-те държави до които изпращате най-често.

Created by Eurocoders
In regard to the implementation and enforcement of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonises data protection rules in the EU Member States, we ask you to familiarize yourself with our new Privacy and Cookies policy. You can find more information here.Close